aoki(青木正博)

日本星空を守る会会長の故青木正博氏

天文と気象1972年8月号の記事へpdf

新聞記事(山梨日日新聞)へ

戻る